Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

prof. dr Branislav Đurović

Oblasti rada

Operacije katarakte, implantacija premium sočiva (toričnih, trifokalnih, multifokalnih, EDOF), hirurgija glaukoma i prednjeg segmenta

Biografija

Rođen u Beogradu 1959. gde je završio osnovnu školu kao vukovac i prva tri razreda gimnazija sa odličnim uspehom. Maturirao je u SAD sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1983. sa prosečnom ocenom 9.25.

Kao vojni stipendista, nakon završene škole rezervnih oficira saniteta i lekarskog staža, raspoređen je na mesto načelnika saniteta 250. Raketne brigade RV i PVO do 1988. godine. Specijalizaciju iz oftalmologije završio je na VMA a specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom u aprilu 1991. godine. Do decembra 2005. godine radio je u VMA, poslednjih pet godina kao pukovnik, načelnik odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku Klinike za očne bolesti, član Naučno nastavnog veća i katedre za oftalmologiju. OD 2005. Do 2009. godine radio je u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju ’’Miloš Klinika’’ u Beogradu.   

Postdiplomske studije upisao je na medicinskom fakultetu u Beogradu i to 1986., smer hirurška anatomija, a 1988. smer oftalmologija. Doktorsku tezu, pod naslovom ’’Procena stepena operativne traume pri primeni fakoemulzifikacije u operativnom lečenju katarakte’’ odbranio je u junu 1998. godine u VMA.

U junu 1999.g. izabran je za docenta a u februaru 2004. u zvanje vanrednog profesora za predmet oftalmologija u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd. Izabran je za viziting profesora Medicinskog fakulteta u Nišu 2007. a za redovnog profesora Stomatološkog fakulteta u Pančevu 2011.g.

Osnivač je i glavni i odgovorni urednik stručnog časopisa „Oftalmološka Revija“ od 2011, član uredništva vodećeg stručnog časopisa Acta Ophthalmologica i recenzent časopisa Vojnosanitetski Pregled.

Usavršavanje hirurgije katarakte započeo je 1990. godine u Belgiji. Stipendiju Evropskog udruženja oftalmologa dobio je 1995. godine za četvoromesečno usavršavanje fakoemulzifikacije, hirurgije katarakte u dečijem uzrastu i refraktivne hirirgije u bolnici San Raffaelle u Milanu i u Karolinska Univerzitetu, Klinika St, Eriks u Stokholmu.

Osnivač je i predsednik Udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju Srbije i predstavnik Srbije u Evropskom udruženju hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS) od 1996., međunarodnog udruženja za optički inženjering (SPIE) od 1997. i Američke oftalmološke akademije (AAO) od 2004. Dobitnik je priznanja Američke Oftalmološke akademije 2007. za kontinuiranu edukaciju.  Redovni je učesnik domaćih kongresa oftalmologa, a radove prezentira i na evropskim i svetskim kongresima.

Uveo je metodu ultrazvučne operacije katarakte (fakoemulzifikacije) 1991. godine, prvi na prostorima bivše Jugoslavije, a zatim i njene moderne varijante sa ugradnjom savitljivih sočiva i ambulantne hirurgije katarakte u površnoj anesteziji 1998. godine. Kao ovlašćeni je instruktor za metodu ultrazvučne operacije katarakte na platformi ’’Millenium’’ i ’’ Premier’’ za države istočnog Balkana od 1999-2005.g. izvršio je teoretsku i praktičnu nastavu i omogućio otpočinjanje primene ove metode u VMA, Kliničkim centrima Niš, Novi Sad i Kragujevac, Vojnim bolnicama Niš I Meljine, zdravstvenim centrima u Prokuplju, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Kruševcu, Loznici, Ćupriji, Čačku, Leskovcu, Užicu i Šapcu.

Pored doktorske disertacije objavio je do sada samostalnu monografiju, poglavlje u četiri knjige kao i oko 150 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni ili izlagani i gde je u 82 prvi autor.