Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

mr sci. med. dr Gordana Suvajac

Oblasti rada

Refraktivna hirurgija - lasersko skidanje dioptrije, strabologija, kontaktologija

Biografija

Mr sci.med. dr Gordana Suvajac, medicinski direktor bolonice Profesional, ima preko 30 godina iskustva kao specijalista oftalmologije. Jedan je od pionira kontaktologije u Srbiji i jedan od naijskusnijih refraktivnih hirurga u regionu. Rođena u Beogradu, gde je i završila Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oftalmologije.  Po završetku specijalizacije radila je kao oftalmolog u Zavodu za zaštitu zdravlja u Durmitorskoj ulici. Privatnu očnu ordinaciju Optik profesional otvorila je 1994. godine na Novom Beogradu kao prvi oftalmolog u Srbiji koji je dao otkaz u državnoj službi da bi se potpuno posvetio privatnoj praksi i stručnom usavršavanju.

Od osnivanja očne bolnice Profesional, 2009. godine, je na mestu medicinskog direktora.

Pohađala je šestomesečnu edukaciju iz strabologije kod profesora Branka Stankova na Institutu za očne bolesti KCS, kao i višestruke edukacije za kontaktna sočiva. Višegodišnje usavršavanje iz oblasti dijabetesne retinopatije i laserskih intervencija na oku imala je kod  profesora dr Svetislava Milenkovića, načelnika odelenja za dijabetes i vaskularne bolesti Instituta za očne bolesti KCS. Magistrirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu na tezi iz kontaktnih sočiva a bila je i medju osnivačima Udruženja kontaktologa Srbije gde je sada i član Naučnog odbora. Refraktivnu  hirurgiju (lasersko skidanje dioptrije ) počela je da radi 2008. godine u Indiji kod profesora Amara Agarvala, jednog od vodećih svetskih očnih hirurga. Redovno posećuje  kongrese na kojim izlaže  stručne radove i u zemlji i u inostranstvu. Ima objavljene stručne radove u najcenjenijim domaćim i stranim medicinskim časopisima.

Članstva u stručnim organizacijama:

 • član ESRCS - Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga

 • član ISRS - Međunarodnog udruženja refraktivnih hirurga

 • član ECLSO - Evropskog udruženja kontaktologa oftalmologa

 • član i jedan od osnivača Društva kontaktologa oftalmologa Srbije

 • član Udruženja oftalmologa Srbije

Stručni radovi
 • Retinalne vaskularne okluzije nastale kao posledica  antifosfolipidnog sindroma, G.Suvajac, predavanje u okviru kontinuirane edukacije, Beograd, 2010.

 • Efekad grid laser fotokoagulacije kod  difuzne dijabetične makulopatije u korelaciji sa HbA1C, T. Samardćić, G. Suvajac, S. Milenković, M.Mandić: Nacionalni Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Subotica 2010.

 • The most common reasons for switching from soft  contact lenses to RGP contact lenses,  G. Suvajac-predavač po pozivu, 6th Congress of the Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery 

 • Korekcija prezbiopije sa RGP multifokalnim kontaktnim sočivom, G. Suvajac, M. Marković, O. Bojović, r. Piljak, M. Mandić, Ž.Jojić, Nacionalni kongres Srbije sa međunarodnim učešćem, Subotica, 2010 

 • Promene u vidnom polju u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom izazvane primenjenom terapijom, G.Suvajac, Lj. Stojanović, O. Bojović: Prvi kongres privatne lekarske prakse Srbije, Beograd, 2009 

 • DILEMA: naočari, kontaktna sočiva ili refraktivna hirurgije, G.Suvajac: Prvi kongres privatne lekarske prakse Srbije, Beograd, 2009

 • Paraliza akomodacije i konvergencije uzrokovana botulin toksinom-prikaz slučaja, G.Suvajac, R. Piljak, M. Mandić: Prvi kongres privatne lekarske prakse Srbije, Beograd, 2009 

 •  Optika oka i materijali u proizvodnji kontaktnih sočiva, G. Suvajac: Predavač u okviru kontinuirane edukacije u oblasti kontaktologije, 2008 

 •  Uticaj primenjene terapije na promene u KVP u pasijenata sa SEL, G. Suvajac: Nacionalni kongres oftalmologa Srbije sa internacionalnim učešćem, Zlatibor 2008. 

 •  Soft contact lenses-induced complications, G.Suvajac, Vojnosanitetski pregled (2008), 65(1):15-20 

 • The most common reasons for switching from soft  contact lenses to RGP contact lenses, G.Suvajac38 th ESCO , Litvania 2008. 

 •  Ocular  manifestations  in patients with systemic lupus erythematosus, G. Suvajac, Lj. Stojanović: 8th international congress of the antiphospholipid syndrome, 2007, Šangaj

 • Ocular manifestations  in antiphospholipid syndome, G. Suvajac, Lj. Stojanović, S. Milenković: 12th international congress of antiphospholipid antibody, Firenca 2007.

 • Myopia and glaucoma juvenilae, G.Suvajac37th ESCO, Antwerp 2007.

 • Ocular manifestations in antiphospholipid syndrome, G. Suvajac, Lj. Stojanović, S. Milenković:Autoimmunity Reviews (2007), 6 (6), pp. 409-414g. Suvajac, Lj. Stojanović

 • Correction of the high myopic and mixtic astigmatism with RGP toric and soft toric contact lenses, G.Suvajac, Nada Čivčić; XIII Congress of the Europen Society of Ophthalmology, Istanbul, 2002

 • Kvalitet i kvantitet suznog filma kod dugogodišnjeg nošenja kontaktnih sočiva, G. Suvajac, M. Milutinović, M. Malović, Lj. Lasić; Nacionalni kongres Srbije i Crne Gore, 2000.

 • Korekcija astigmatizma veceg od 1 D mekim toričnim sočivom, G. Suvajac, N. Čivčić: Kongres oftalmologa Srbije i Crne Gore, Novi Sad, 1996.