Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Vladimir Suvajac

Oblasti rada

Hirurgija katarakte. Operacije komplikovanih katarakti. Intraokularna refraktivna hirurgija i implantacija premijum multifokalnih sočiva. Kornealna refraktivna hirurgija / lasersko skidanje dioptrije. Customized laserski tretmani keratokonusa i iregularnih rožnjača. Vitreoretinalna hirurgija - operacije ablacija mržnjače i žute mrlje. Preko 9000 izvršenih operacija.

Biografija

Rođen u Beogradu 1982. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa prosekom 8.83 i stiče zvanje doktora medicine. Specijalizaciju iz oftalmologije završava na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stiče zvanje specijaliste oftalmologije.

Od 2009. radi kao klinički lekar u Očnoj bolnici Profesional, gde se poslednjih 14 godina bavi dominantno refraktivnom hirugijom (laserskim i hirurškim uklanjanjem dioptrije), operacijama katarakte, laserskim tretmanima iregularnih rožnjača i vitreoretinalnom hirurgijom. U tom periodu je obavio preko 9000 operativnih zahvata. Poslednje četiri godine kao glavni hirug očne bolnice Profesional obavlja preko 1000 operacija godišnje. Operacije katarakte i intraokularnu refraktivnu hirurgiju je usavršavao pod mentorstvom profesora dr Branislava Đurovića, pionira i najvećeg autoriteta kad su u pitanju ultrazvučne operacije katarakte u Srbiji i regionu, od kojeg je imao privilegiju da uči punih deset godina. Skleralne fiksacije intraokularnih sočiva koje se obavljaju u toku kompleksnih operacija komplikovanih katarakti je imao priliku da uči od profesora dr Amara Agarvala, jednog od najpoznatijih svetskih očnih hirurga. Customized procedure laserskog skidanja dioptrije i tretmana keratokonusa je imao priliku da usavršava kod dr Jerry Tan-a iz Singapura, jednog od najvećih svetskih stručnjaka na tom polju. Od 2015. godine blisko sarađuje i uči od dr Carl Claes-a, jednog od najpriznatijih i najiskusnijih svetskih vitreoretinalnih hiruga, koji u bolnici Profesional  u svojstvu konsultanta obavlja najsloženije operacije na očnom dnu. 

ČLANSTVA U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

 • član ESRCS – European Society of Refractive and Cataract Surgeons
 • član AAO – American Academy of Ophthalmology
 • član ISRS-a – International Society of Refractive Surgeons

Redovno posećuje evropske i svetske oftalmološke kongrese, pre svega kongrese Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (European Society of Cataract and Refractive Surgeons), Međunarodnog udruženja refraktivnih hirurga (International Society of Refractive Surgeons) i kongrese posvećene vitreoretinalnoj hirurgiji (hirugiji mrežnjače i očnog dna) 

Usavršavanja i stručni kursevi

Stručna usavršavanje

 • Hands on edukacija u oblasti refraktivnih lentikularnih procedura, Dr Agarwal Hospital, Decembar 2023
 • Edukacija iz napredne vitreoretinalne hirugije kod dr Carl Claes-a, februar 2023., St. Augustinus Hospital, Antwerpen, Belgium
 • Napredna edukacija za izvođenje customized excimer tretmana u cilju korekcije optičkih aberacija višeg stepena, Singapur, Dr Jerry Tan Eye Surgery Clinic,  novembar 2019. 
 •  Hands on edukacija iz skleralnih fiksacija intraokularnih sočiva (Yamane trans scleral fixation); Novembar 2019, dr Amar Agarwal, Dr Agarwal Eye Hospital, Chennai
 •  Hands on edukacija iz vitreoretinalne hirurgije i iz skleralnih fiksacija intraokularnih sočiva (glued IOL fixation); april 2019, dr Amar Agarwal, Dr Agarwal Eye Hospital, Chennai
 •  Hands on edukacija iz retinalne laser foto koagulacije, april 2019, Dr Agarwal Eye Hospital, Chennai  
 •  Napredna edukacija za izvođenje customized excimer tretmana u cilju korekcije optičkih aberacija višeg stepena, Frankfurt, maj 2019. 
 •  European Vitreoretinal Training School; 11-22 May 2015; Bremen; European Vitreoretinal Society
 •  Thessaloniki Vitreoretinal Summer School; 22-27 jun 2015.
 •  Maastricht University Eye Hospital, Holandija, januar 2016. ESCRS observership i stručno usavršavanje u oblasti prednjeg očnog segmenta 
 •  Phacoemulsification Course, Center For Sight, Agra, India; oktobar/novembar 2015; stručno usavršavanje u ultrazvučnoj hirurgiji katarakte
 •  SICS Course; Kanpur Eye Hospital, decembar 2017; Dr Agarwal Eye hospital Chennai, april 2019.
 •  Balcan Ophthalmic Wet lab – Phaco Wet Lab Kurs; Sofia, Bulgaria, Jun 2014
 • 10th Eye Cubed Ultrasound Training Course; October 2013, Amsterdam, 31stCongress of the ESCRS 
 •  International Course and Workshop in Ophthalmic Diagnostic Ultrasound Standardized Echography of the Eye and Orbit, Vienna, September 2014
 •  Škola ultrazvučne dijagnostike – Udruženje oftalmologa Srbije; Palić 2014
 • Edukacija iz kornealne refraktivne hirugrije / laserskog skidanja dioptrije, mart-jun 2011., Svjetlost, Zagreb

Inostrani stručni simpozijumi i kongresi

 

 •  ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Budapest, February 2010
 •  4th Ljubljana refractive surgery meeting, Ljubljana, March 2010.
 • Wavelight Refractive User Meeting, Dublin, June 2010
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Paris, September 2010
 • EuRetina (European Society of Retina Specialists) Annual Meeting, Paris, September 2010
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Istanbul, February 2011.
 • SCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Vienna, September 2011.
 • ISRS (International Society of Refractive Surgeons) Symposium, Athens, december 2011.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Prague, February 2012.
 • 5th Ljubljana refractive surgery meeting, Ljubljana, March 2012.
 • EuCornea (European Society of Cornea Specialists) Annual Meeting, Milan, September 2012.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual meeting, Milan, September 2012.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Warsaw, February 2013.
 • EuRetina (European Society of Retina Specialists) Annual Meeting, Hamburg, September 2013
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Amsterdam, October 2013.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Ljubljana, February 2014.
 • EuCornea (European Society of Cornea Specialists) Annual Meeting, London, September 2014.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, London, September 2014.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Istanbul, February 2015.
 • Floretina; Vitreoretinal Meeting; Florence, December 2015
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Athens, February 2016
 • GIVRE 2016 - Kongres italijanskog udruženja vitreoretinalnih hirurga, Trst, Jun 2016
 • AAO 2016 – American Academy of Ophthalmology annual mmeting, Chicago, October 2016
 • Floretina Vitreoretinal Meeting 2017, Florence, April 2017
 • Wavelight Refractive User Meeting, Vienna, Jun 2017
 • EuRetina (European Society of Retina Specialists) Annual Meeting, Barcelona, September 2017.
 • EuCornea (European Society of Cornea Specialists) Annual Meeting, Lisbon, September 2017.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Lisbon, September 2017.
 • Alcon Advanced Refractive Course, Barcelona, Januar 2018
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Winter Meeting, Belgrade, February 2018.
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Vienna, September 2018.
 • EuRetina (European Society of Retina Specialists) Annual Meeting, Vienna, September 2018.
 • Reticon retina meeting, Chennai, April 2019.
 • Floretina Vitreoretinal Meeting 2019, Florence, Jun 2019
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Paris, October 2019.
 • Schwind refractive user meeting, Hamburg, Januar 2020
 • Schwind refractive user meeting, Frankfurt, July 2022
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Milan, October 2022.
 • Floretina Vitreoretinal Meeting, Rim, Decembar 2022
 • Frankfurt Retina Meeting, April 2023
 • EVRS - European Vitreoretinal Society annual meeting, Capadoccia, Turkey, September 2023
 • ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons) Annual Meeting, Vienna, October 2023.
 • Femto Lenticular Shaping Congress, Istanbul October 2023.
Stručni radovi i izlaganja
 • ,,Smartsight ekstrakcija lentikula u korekcijo visoke miopije''; SSCRS Half Refractve Day; Kopaonik maj 2024.
 • ,,Alcon Vivity: Validna opcija nakon kornealne refraktivne hirurgije'';  Amicus & Alcon Advance Technology expert meeting 2024; predavanje po pozivu, Beograd,april 2024
 • Customized Transepithelial Prk (Smartsurface) Procedures Guided By Corneal Epithelial Profile For Correction Of Post Lasik Myopic Regression;1st Zagreb refractive meeting, predavanje po pozivu, novembar 2023.
 • "Presbyopia correction and Biometry for cataract patients", predavanje po pozivu, Viljnus Litvanija, septembar 2023
 • Alcon Vivity Expert Meeting; Vivity sočivo kao prvi izbor kod pacijenata sa kataraktom; predavanje po pozivu, Beograd, maj 2023
 • Rezultati nakon bilateralne implantacije Alcon Vivity intraokularnog sočiva; Suvajac V, Savič K, Suvajac G, Radošević J.;predavanje po pozivu, 3. kongres oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Banja Luka 2022.
 • Lečenje centralne serozne horioretinopatije subpragovnim laserom; Savić K, Suvajac V, Radošević J, Gavrilović M, Milenković M.; prezentovano na 3. kongresu oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, Banja Luka, 2022.
 • Transepithelial Prk (Smartsurface) Procedures Guided By Corneal Epithelial Profile For Correction Of Post Lasik Myopic Regression; V. Suvajac, K. Savić, T. Petrovic, G. Suvajac; e-poster presentation European Society of Cataract and Refractive Surgeons annual meeting, Milan 2022
 • Intermediate Visual Acuity After Bilateral Implantation Of Advanced Monofocal Tecnis Eyhance Intraocular Lens; V. Suvajac, K. Savić, T. Petrovic, G. Suvajac; e-poster presentation European Society of Cataract and Refractive Surgeons annual meeting, Milan 2022
 • Acrysof IQ Vivity - prvi izbor ili sočivo za posebne prilike; Suvajac V., predavanje po pozivu, 21.  kongres oftalmologa Srbije, Vrdnik 2022.
 • Intermedijarni vid nakon bilateralne implantacije Tecnis Eyhance monofokal+ intraokularnog sočiva; Suvajac V., Savić K., Suvajac G., prezentovano na 21. kongresu oftalmologa Srbije, Vrdnik 2022.
 • Korekcija post LASIK miopne regresije transepitelnom PRK na osnovu kornealnog epitelnog profila; Suvajac V., Petrović T., Savić K., Suvajac G., prezentovano na 21. kongresu oftalmologa Srbije, Vrdnik 2022.
 • Autor poglavlja Rupture makule u knjizi Bolesti retine - dijagnostika i terapija, u izdanju Medicinskog fakulteta u Beogradu, Beograd 2020.
 • Corneal wavefront guided trans PRK and trans PTK procedures with simultaneous corneal cross-linking for the visual rehabilitation of keratoconus patients; V. Suvajac, G. Suvajac, T. Kostic, K. Savić; e-poster presentation European Society of Cataract and Refractive Surgeons 2020 annual meeting
 • Simultane terapeutske excimer procedure i kornealni kros linking  u tretmanu iregularnog astigmatizma i vidnoj rehabilitaciji  pacijenata sa keratokonusom; V. Suvajac; Međunarodni simpozijum ,,SAVREMENE TERAPIJSKE OPCIJE: FOKUS NA RETINI I TRETMANU IREGULARNE ROŽNJAČE’’, Beograd, 2019. 
 • Simultana corneal wavefront vođena transepitelna PRK i kornealna kors linking procedura kod pacijenta sa keratokonusom - prikaz slučaja; V. Suvajac, G. Suvajac, V. Virijević, J. Radošević, K. Savić; 20. Kongres oftalmologa Srbije, Novi Sad, 2019.
 • Efficacy, safety and predictability of photorefractive keratectomy compared to laser in situ keratomileusis for the treatment of high myopic astigmatism; V.Suvajac, G. Suvajac, J. Suvajac, K. Savic, V. Novaković, B: Đurović; accepted for the Free Paper session at ESCRS Annual Meeting, London 2014
 • Epithelial remodeling in correction of irregular astigmatism caused by irregular LASIK flap and epithelial ingrowth; V.Suvajac, G. Suvajac, J. Suvajac, K. Savic, V. Novakovic, B. Djurovic – Poster presentation at ESCRS Winter Meeting Ljubljana, 2014.
 • Efikasnost, predvidivost i bezbednost LASIK intervencije u korekciji visokog miopnog astigmatizma; V.Suvajac, G. Suvajac, J. Suvajac, K. Savic, V. Novaković, M. Vujanić, B. Đurović; 15. Kongres oftalmologa Srbije, - Novi Sad, usmena prezentacija
 • Kasno nastali post-LASIK infektivni keratitis sa difuznim lamelarnim keratitisom – prikaz slučaja; V. Suvajac, G. Suvajac, T. Samardžić, K. Savić, J. Suvajac, V. Novaković, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
 • The structural-functional correlation between computerized perimetry, optical coherent tomography and scanniong laser ophthalmoscopy; Ž. Jojić savićević, K. Savić, V. Suvajac; Kopenhagen 2012 Kongres glaukomatologa
 • Neprijatnosti fakoemulzifikacije; B.Đurović, G. Suvajac, V.Suvajac; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
 • Korekcija iregularnog astigmatizma skleralnim kontaktnim sočivom; G. Suvajac, J. Suvajac, K. Savić, M. Marković, V.Suvajac, M. Mandić; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
 • Značaj kornealne topografije u dijagnostici keratokonusa; M. Marković, V. Novaković, V. Suvajac, K. Savić, J. Suvajac, G. Suvajac; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
 • Refraktivna hirurgija kod pseudofaka – Bioptics koncept; G. Suvajac, B. Đurović, V.Suvajac, K. Savić, J. Suvajac, V. Novaković; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – usmena prezentacija
 • Unilateralna Serpininous-like horodiopatija – prikaz dva slučaja; K. Savić, T. Samardžić, V. Suvajac, G. Suvajac, S. Milenković; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor Poster prezentacija
 • Procena intraokualrnog pritiska nakon LASIK-a kod miopnih očiju; V. Novaković, Ž. Jojić, J. Suvajac, K. Savić, V. Suvajac, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
 • Kratkoročni efekti fotorefraktivne keratektonije na endotel rožnjače; M. Stefanović Vujanić, K. Savić, J. Suvajac, V. Suvajac, V. Novaković, B. Đurović; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
 • Efikasnost i bezbednost mitomicina C kod uklanjanja srednje i visoke miopije PRK metodom; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor – poster prezentacija
 • Importance of Corneal Tomography in Differentiating Atypical Keratoconus and Regular Non-Ectatic Corneas with High Astigmatism. Sakic K, Novakovic V, Suvajac J, Suvajac V, Markovic M, Suvajac G. – presented at 44th ECLSO Congrees Dubrovnik, October 2014.
 • Comparison of the Effect of Preoperative Wearing of Soft and RGP Contact Lenses on Dry Eye afet LASIK Suregry. Novakovic V, Suvajac J, Savic K, Suvajac V, Markovic M, Suvajac G - presented at 44th ECLSO Congrees Dubrovnik, October 2014.
 • Scleral Lenses for Correction of Irregular and High Regular Astigmatism. Suvajac J, Savic K, Novakovic V, Suvajac V, Markovic M, Suvajac G - presented at 44th ECLSO Congrees Dubrovnik, October 2014