Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Tijana Petrović

Oblasti rada

Refkativna hirurgija, Opšta oftalmologija, dečija oftalmologija, kontaktologija, oftalmološka dijagnostika , elektrofiziološka dijagnostika

Biografija

Od 01. 09. 2015. godine stalno zaposlena u bolnici “Profesional dr Suvajac” Zemun

OBRAZOVANJE

 • Oktobar 2014  položila specijalistički ispit sa odličnom ocenom

 • Oktobar 2010-2014   specijalističke studije iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

 • Maj 2010    položen stručni ispit

 • 2008-2010  Pripravnički staž u KBC Podgorici,  Opštoj bolnici Kotor, Domu zdravlja Tivat

 • 2001-2008  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • 1997-2001  Gimnazija u Kotoru , maturirala sa odličnim uspehom

 • 1989-1997 Osnovna škola “Branko Brinić“ Tivat-Radovići

 

NAGRADE

 • Nosilac diplome  “Luča mikrokozma” za odličan uspeh u osnovnoj i srednjoj školi.

USAVRŠAVANJE

 • Kurs iz elektrofiziološke dijagnostike I kompjuterizovanog vidnog polja, Lille 2018. , Francuska

 • Kurs Neurooftalmološke konsultacije , Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac 2017.

 • Kurs Elektrofiziološka dijagnostika u oftalmologiji, Beograd 2018.

 • Prisustvo na većini kongresa ESCRS ( Evropsko udruženje hirurga katarakte I refraktivnih hirurga)

BIBLIOGRAFIJA

 • Kostić T., Savić K., Virijević V., Suvajac G., Đurović B.  Ispitivanje vizuelno evociranih potencijala i elektroretinografije u dečjem uzrastu. 19. Kongres oftalmologa Srbije, Kopaonik 2018, Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Suvajac G., Savić K., Kostić T., Marjanović M. Praktični pristup elektrofiziološkoj dijagnostici u oftalmologiji, 18. Kongres oftalmologa Srbije , Aranđelovac 2018., Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Đurović B., Kostić T., Suvajac V., Implantacija premijum intraokularnih sočiva u korekciji presbiopije, 18. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 2017. Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Suvajac G., Marjanović G., Radošević J., Vujanović Stefanović M., Suvajac V., Savić K., Virijević V.,  Kostić T. Kornealna refraktivna hirurgija kod pacijenata sa operisanim strabizmom , 17. Kongres oftalmologa Srbije , Beograd 2016., Knjiga sažetaka, usmena prezentacija