Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Nada Milić

Oblasti rada

Razrokost (strabizam) kod dece i odraslih, ambliopija i lecenje slabovidosti

Biografija

Dr Nada Milić je specijalista oftalmologije sa višedecenijskim iskustvom u lečenju i operacijama strabizma (razrokosti) kod dece i odraslih i lečenju slabovidosti. Dr Milić je, nakon završenih studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, specijalizirala iz oblasti oftamologije, a zatim nastavila kontinuirano da se usavršava kroz klinički rad i edukacije. Osim u Beogradu, brojne edukacije završavala je i širom Evrope, a primeri su edukacija iz strabologije i neurooftalmologije u Ženevi i edukacija iz strabologije i retinopatije prematuriteta u Pragu.

Autor je i koautor brojnih stručnih radova, kao i aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima. Dobitnik je nagrade za prikaz slučaja u Salzburgu 2013. godine.

 • Medicinski fakultet u Beogradu, 1995. godina
  Specijalizacija iz oftalmologije, 2001. godina
  Magisterijum, 2010
   
 • Moorfields Eye Hospital, London, 2005
  Kurs strabologije i ROP-a, Prag, 2006
  Kurs strabologije i neurooftalmologije, Zeneva, 2008
   
 • European Strabismological Association, ESA
  Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
  Srpsko lekarsko društvo, SLD