Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Maja Stefanović Vujanić

Oblasti rada

Opšta oftalmologija, dečija oftalmologija, refraktivna hirurgija, kontaktologija, oftalmološka dijagnostika

Biografija

Rođena 1968.godine., Medicinski fakultet je završila u Beogradu Oftalmologiju je specijalizirala na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu. Ima 10 godina specijalističkog iskustva .

Radila je u očnoj ordinaciji "Diopta", potom u specijalnoj bolnici Sveti Vid, odakle prelazi u očnu bolnicu Profesional. Pored opšte oftalmologije, bavi se kompletnom oftalmološkom dijagnostikom koja uključuje kompjuterizovanu perimetriju, kornealnu  topografiju, pahimetriju, OCT dijagnostiku, pripremu pacijenata za refraktivnu hirurgiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Takodje se bavi dečijom oftalmologijom i kontaktologijom.