Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Kristina Savić

Oblasti rada

Medical retina (bolesti mrežnjače i žute mrlje), laserske intervencije na očnom dnu, lečenje promena na oku kod šećerne bolesti, funkcionalna elektodijagnostika,  kontaktologija

Biografija

Od 2011. radi kao klinički lekar u očnoj bolnici Profesional. Subspecijalizaciju iz oblasti bolesti mrežnjače i žute mrlje i laserskih intervencija na očnom dnu završila kod profesora Svetislava Milenkovića, sa kojim poslednjih sedam godina redovno sarađuje u lečenju pacijenata sa bolestima očnog dna. Edukaciju iz funkcionalne elektrodijagnostike obavila u Francuskoj i na univeritetskoj klinici u Ljubljani.

Radni odnos 

 • Maj 2018- danas            Specijalista oftalmolog, Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

 • April 2011-maj 2018       Klinički lekar Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

 

Obrazovanje

 • Maj 2018           Specijalista oftalmologije Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

 • Okt 2013           Specijalizant oftalmologije Očne bolnice „Profesional dr Suvajac“

 • Dec 2010          Položen stručni ispit za doktora medicine

 • 2010                 Obavezan lekarski staž, Klinički centar Srbije

 • 2004-2010         Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirala 15.06.2010. godine sa prosekom 9.54

 • 2000-2004         Gimnazija „Bora Stanković“, Bor, maturirala kao nosilac Vukove diplome

 • 1992-2000         Osnovna škola „Drago Milović“, Tivat (nosilac diplome „Luča“, Đak generacije)

 

 Usavršavanje

 

 • April 2017                    Observership, Univerzitetska Očna klinika, Ljubljana, Slovenija

 • Sept 2016                     Primena elektrodijagnostike u svakodnevnom radu, Lille, Francuska, Metrovision company

 • Jan 2010-Feb 2011        Volonter Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd

 • Jul 2008                 Stučna praksa na Klinici za invazivnu kardiologiju (“Nemocnice Bohunice”), Masarikov Univerzitet, Brno, Češka Republika u sklopu IFMSA –SCOPE, jednomesečnog programa razmene studenata

 

Članstvo u redakcijama  naučnih časopisa

 

 • 2007-2008         Član Redakcije,  “Medicinski podmladak”- stručno – naučni časopis studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu (naučna publikacija kategorije M53)

 • 2008-2009         Sekretar Redakcije “Medicinskog podmlatka”

 • 2009-2010         Zamenik glavnog i odgovornog urednika Redakcije “Medcinskog podmlatka”

 • 2011-danas       Sekretar redakcije “Oftalmološka revija” koju izdaje Očna bolnica “Profesional dr  Suvajac” 

          

NASTAVNA DELATNOST

 

 • 2006-2010         Demonstrator na Katedri za medicinsku i kliničku biohemiju, Medicinski fakultet u Beogradu, učešće u izvođenju pratkične nastave za studente II godine

 

Članstvo u Stručnim organima Fakulteta

 

 • 2006-2008         Član veća za nauku Medicinskog fakulteta u Beogradu iz reda studenata

 • 2008-2010         Član veća za naučno-istraživački rad Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu iz reda studenata

 

 Nagrade i Priznanja

 

 • 2009                 Nagrada Dekana medicinskog fakulteta za najboljeg studenta pete godine,za postignut uspeh u toku studija na Medicinskom fakultetu

 • 2008                 Nagrada Fondacije „Dr Zorica Penezić“ za postignut uspeh iz predmeta Interna medicina

               

Stipendije

 

 • 2009/2010         Stipendija Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta za najbolje studente završnih godina studija

 • 2006-2009         Stipendija Ministarstva prosvete

 • 2006-2009         Stipendija Opštine Bor za najbolje studente iz oblasti medicinskih i tehničkih nauka

Stručni radovi

Abstrakt u internacionalnom zborniku 

 • Savić K., Suvajac V.,  Suvajac  J., Novakovic V., Djurovic B. Early progression of myopia after LASIK in patients with family history of high myopia, Lisabon, Portugalija, 2017., ESCRS, Abstract book 

 • Virijević V., Suvajac  V., Savic K., Vujanic M., Djurovic B. Management of pellucid marginal corneal degeneration with simultaneous photorefractive keratectomy and collagen cross-linking, Lisabon, Portugalija, 2017., ESCRS, Abstract book 

 • K. Savić., Novaković V., Suvajac J., Suvajac V., Marković M., Suvajac G., Importance of corneal tomography in differentiating atypical keratoconus and regular non-ectatic corneas with high astigmatism, Dubrovnik 2014., ECLSO, Abstract book

 • Savić K., Suvajac V., Vujanić M., Suvajac G. PRK vs. LASIK in myopic eyes-short term outcome, Milano, Italija 2012, ESCRS, Abstract book

  

Ceo rad u časopisu nacionalnog značaja (M53)

 • Boljević D., Savić K. Klinički tok akutnog infarkta miokarda u bolesnika mlađih od 40 godina, Medicinski podmladak, 2009, V60 (1-2):51-54

 • Savić K., Boljević D. Učestalost deficita hormona rasta kod pacijenata sa akromegalijom   uvedenih u remisiju operativnim putem, Medicinski podmladak, 2008, V59 (1-2):53-55

 

Abstrakt u međunarodnom časopisu (M23)

 • Samardžić J., Savić K. et al. Behavioural characterisation of magnesium effects in rats, Europe Neuropsychopharmacology, 2011, V21 (S122), Suppl. 2  

 

Izvod u zborniku nacionalnog skupa (M64)

 •  Savić K., Suvajac V.,  Milenković M. Naši rezultati hirurškog lečenja epiretinalnih membrana, Kopaonik, 2018, 19. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Knjiga sažetaka

 •  Savić K., Kostić T., Radošević J., Suvajac G, Milenković S. Primena elektrofizioloških ispitivanja u našoj praksi, 19. Kongres oftalmologa Srbije sa međunarodnim učešćem, Knjiga sažetaka

 •  K. Savić, V. Suvajac, J. Radošević, V. Virijević, G. Suvajac, S. Milenković Značaj fundus autofluorescencije u detekciji angioidnih strija-prikaz serije slučajeva, 18. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 2017., Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Suvajac G., Savić K., Kostić T., Marjanović M. Praktični pristup elektrofiziološkoj dijagnostici u oftalmologiji, 18. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 2017., Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Stefanović Vujanić M., Kostić T., Radošević J., Suvajac V., Savić K., Đurović B., Primena inhibitora angiogeneze u terapiji horoidalne neovaskularne membrane kao posledica White dot sindroma, Prikaz slučaja, 18. Kongres oftalmologa Srbije, Aranđelovac, 2017-poster prezentacija.

 • Suvajac G., Marjanović  G, Radošević J., Vujanić Stefanović M., Suvajac V., Savić K., Virijević V., Kostić T., Kornealna refraktivna hirurgija kod pacijenata sa operisanim strabizmom, 17. Kongres oftalmologa srbije, Beograd, 2016., Knjiga sažetaka, usmena prezentacija

 • Savić K., Suvajac G., Suvajac V, Suvajac J, Novaković V., Anti-VEGF terapija u lečenju venskih okluzija-kliničko iskustvo, 15. Kongres oftalmologa Srbije, Novi Sad 2014, Knjiga sažetaka-usmena prezentacija

 • Savić K., Samardžić T., Suvajac V., Suvajac G., Milenković S.Unilateralna Serpiginous-like horoidopatija prikaz dva slučaja, 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka-poster prezentacija

 •  Suvajac G., Suvajac V., Savić K., Suvajac J., Novaković V. Kornealna refraktivna laser procedura kod pseudofaka BIOPTICS concept, 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka-usmena  prezentacija

 •  Suvajac J., Suvajac G., Savić K., Suvajac V., Vujanić M., Đurović B. Efikasnost i bezbednost mitomicina C kod uklanjanja srednje i visoke miopije PRK metodom; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka-poster prezentacija

 •  Novaković V., Jojić Ž., Suvajac J., Savić K., Suvajac V., Đurović B. Procena intraokularnog pritiska nakon LASIK-a kod miopnih očiju; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka – poster prezentacija

 •  Stefanović Vujanić M., Savić K., Suvajac J., Suvajac V., Novaković V., Đurović B. Kratkoročni efekti fotorefraktivne keratektomije na endotel rožnjače; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka -poster prezentacija

 •  Suvajac V., Suvajac G., Samardžić T., Savić K., Suvajac J., Novaković V., Đurović B. Kasno nastali post-LASIK infektivni keratitis sa difuznim lamelarnim keratitisom – prikaz slučaja; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka -poster prezentacija

 •  Suvajac G., Đurović B., Suvajac V., Savić K., Suvajac J., Novaković V. Refraktivna hirurgija kod pseudofaka-Bioptics koncept;; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka

 •  Marković M., Novaković V., Suvajac V., Savić K, Suvajac J., Suvajac G. Značaj kornealne topografije u dijagnostici keratokonusa;; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013Knjiga sažetaka

 •  Suvajac G., Suvajac J., Savić K., Marković M., Suvajac V., Mandić M. Korekcija iregularnog astigmatizma skleralnim kontaktnim sočivom;; 14. Kongres oftalmologa Srbije, Zlatibor 2013, Knjiga sažetaka

 •  Savić K., Boljević D. Efekti primene magnezijuma na bihejvioralne karakteristike kod         eksperimentalnih životinja, 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Ohrid, maj 2010, Abstract book

 •  Boljević D., Savić K. Klinički tok i bolnička prognoza starijih bolesnika sa akutnim infarktom          miokarda sa ST elevacijom lečenih primarnom perkutanom koronarnom intervencijom, 51. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Ohrid, maj 2010,        Abstract book

 •  Savić K., Boljević D. Uloga  α5 podjedinice GABAA receptora u procesima učenja kod pacova:      test aktivnog izbegavanja i model vodenog lavirinta, 50. Kongres studenata biomedicinskih         nauka sa internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2009, Abstract book

 •  Boljević D., Savić K. Klinički tok akutnog infarkta miokarda u bolesnika mlađih od 40 godina,         50. Kongres studenata biomedicinskih nauka sa internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj    2009, Abstract book

 •  Savić K., Boljević D. Učestalost deficita hormona rasta kod pacijenata sa akromegalijom   uvedenih u remisiju operativnim putem, 49. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa             internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2008, Knjiga rezimea

 •  Savić K., Određivanje koncentracije hidroperoksida u plazmi bolesnika sa             esencijalnom hipertenzijom, 48. Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa           internacionalnim učešćem, Lepenski vir, maj 2007, Knjiga rezimea