Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Dragica Repanović

Oblasti rada

Opšta oftalmologija, priprema pacijenata za refraktivnu hirurgiju, oftalmološka dijagnostika

Biografija
  • Položen specijalisticki ispit iz oftalmologije - jun 2020.

  • Specijalisticke studije iz oftalmologije 2014-2020.

  • Položen stručni ispit za doktora medicine 26.11.2013.
  •  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2005.-2012.
  •  Zemunska gimnazija, prirodno-matematički smer, Zemun 2001.-2005.