Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

 

dr Carl Claes

Oblasti rada

Vitreoretinalna hirurgija (operacije ablacija mrežnjače, žute mrlje, dijabetesne retinopatije, pedijatrijska vitreoretinalna hirurgija)

Biografija

Dr Claes se rodio i školovao u Belgiji. Vitreoretinalnu hirurgiju specijalizovao je u Harvard Medical School i Retina Foundation u Bostonu, kao i na Očnoj klinici u Roterdamu, gde je radio sa dr Reljom Živojnovićem, pionirom vitreoretinalne hirurgije.

Godine 1989. dr Claes osniva vitreoretinalno odeljenje u bolnici Middelheim gde zbrinjava brojne komplikovane slučajeve upućene iz raznih delova Evrope, severne Afrike i Bliskog istoka.

Dr Claes postaje 1997. upravnik vitreoretinalnog odeljenja AZ Middelheim, a 2005. prelazi u bolnicu Augustinus, gde osniva vitreoretinalno odeljenje, čiji je i sada upravnik. Osnivač je i organizator Advanced Vitreoretinal kursa, koji se održava svake dve godine u Antverpenu i kome prisustvuje oko 300 učesnika iz više od 30 zemalja.

Intenzivno se bavi i naučno-istraživačkim radom. Do sada je svoja istraživanja predstavio u više od 400 gostujućih predavanja na svih pet kontinenata. Gostovao je u hirurgiji uživo u sedam evropskih zemalja, a nekoliko puta i na Bliskom istoku, Južnoj Americi, Aziji i Africi. Autor je nekoliko poglavlja stručnih knjiga, a objavio je brojne radove u naučnim časopisima. Recenzent je Retina Journal, najpoznatijeg časopisa koji se bavi bolestima mrežnjače.

Član je American Academy of Ophthalmology, Club Jules Gonin, European Vitreoretinal Society, European Retina Society, Société Belge d'Ophtalmologie. Član je savetodavnog odbora Schepens International Society i predavač u European School for Advanced Studies in Ophthalmology (ESASO) u Luganu, Švajcarska.

U saradnji sa proizvođačima medicinske opreme razvio je mnoge nove instrumente, opremu i tehniku unapređujući savremenu vitreoretinalnu hirurgiju. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja kao što su Belgische selectie Award (1985), American Academy of Ophthalmology Achievement Award (2001), Junior Honor Award (2010) i Nataraja Pillai Oration Award (2011).

Trenutno živi i radi u Antverpenu uživajući internacionalnu reputaciju hirurga koji uspešno rešava stanja poput komplikovanih ablacija retine, traume, retinopatije prematurusa, proliferativne vitreoretinopatije, translokacija makule, transplantacije pigmentnog epitela i različitih pedijatrijskih slučajeva. Godišnje izvede oko 1.000 vitreoretinalnih operacija, od kojih oko 60% na pacijentima iz inostranstva.

Njegovo ime je dobro poznato srpskim oftalmolozima i brojnim, uspešno operisanim, pacijentima iz Srbije.Široko obrazovanje, značajno iskustvo i vrhunski profesionalizam ovog hirurga pomeraju granice mogućeg u vitreoretinalnoj patologiji.