Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

20 Apr 2020
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Zaštitne epidemiološke mere u bolnici Profesional

Poštovani pacijenti,

Kako bi tokom rada bolnice u ovim vanrednim okolnostima obezbedili maksimalnu zaštitu i pacijenata i osoblja, preduzeli smo niz zaštitnih mera, na kojima ćemo insistirati sve dok traje aktuelna epidemija.

Te mere uključuju popunjavanje epidemiološkog upitnika prilikom zakazivanja, kako bi se sproveo skrining pre samog dolaska pacijenata u našu bolnicu.

Po dolasku svaki pacijent pre ulaska u bolnicu, na izdvojenom prijemnom pultu, prolazi kroz dezinfekciju ruku, obuće, i beskontaktno merenje telesne temperature.

U toku boravka u bolnici, svi pacijenti nose zaštitne maske.

Kako bi obezbedili maksimalnu zaštitu, svaki član našeg osoblja nosi sva propisana lična zaštitna sredstva (masku, rukavice, zaštitini vizir).

Sve vreme boravka u bolnici razmak između pacijenata je minimum  dva metra. U svakoj od čekaonica, u nijednom  trenutku ne boravi više od četiri pacijenta. U toku preoperativne pripreme u prostorijama operacionog bloka uvek boravi samo jedan pacijent.   

Prostorije bolnice i sve radne površine se dezinfikuju više puta u toku dana.Svi dijagnostički aparati i uređaji sa kojima pacijent dolazi u kontakt se temeljno dezinfikuju posle svakog pacijenta.