Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

13 Mar 2020
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Lekari bolnice Profesional u svojstvu predavača po pozivu na Retina weekend-u

U Beogradu je od 6. do 7. marta 2020. godine održan Retina weekend, stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem posvećen konzervativnom i pre svega hirurškom lečenju bolesti mrežnjače. Simpozijumu je prisustvovalo preko 200 učesnika iz nekoliko evropskih zemalja. Među pozivnim predavačima su bili i lekari očne bolnice Profesional, dr Kristina Savić i načelnik hirurgije bolnice Profesional dr Vladimir Suvajac.

Dr Savić je odražala zapaženo predavanje o primeni anti VEGF terapije i rezultatima lečenja  kod različitih bolesti mrežnjače i žute mrlje. Anti VEGF injekcije su napravile revoluciju u lečenju mnogih bolesti mrežnjače i potpuno promenile  prognozu za mnoge pacijente sa bolestima žute mrlje.

Dr Suvajac je održao predavanje u toku kojeg je predstavio rezultate operativnog lečenja ruptura žute mrlje u bolnici Profesional, u toku kojeg je zaključio da čak i kod najuznapredovalijih slučajeva postoji mogućnost za anatomski i funckionalnih uspeh operacija i poboljšanje vida.