Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

25 Sep 2019
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Godišnji kongres Evropskog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga, Pariz 2019

Doktori očne bolnice Profesional dr Vesna Virijević, dr Miljana Marjanović i dr Vladimir Suvajac, su prisustvovali godišnjem kongresu Evropakog udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga (ESCRS - European Society of Cataract and Refractive surgeons) održanog u Parizu od 14. do 18. septembra 2019. godine.

Petodnevnom kongresu je prisustvovalo 9532 delegata iz celog sveta.Tokom kongresa je održano 2493 prezentacija, 541 slobodnih radova, 1016 epostera i preko 100 instrukcijskih kurseva. Prenosimo zaključke sa nekih od intersantnijih sesija.

Doktori bolnice Profesional su prisustvovali sesijama posvećenim kornealnim refraktivnim procedurama (laserskom skidanju dioptrije), u toku kojih su prezentovani odlični rezultati korekcija obavljenih uz pomoć Schwind Amaris lasera sa kojim raspolaže i bolnica Profesional. Posećene su bile i sesije u toku kojih je bilo reči o tretmanu iregularnih rožnjača, pogotovo kod pacijenata sa keratokonusom.

Kad su u pitanju sesije posvećene operacijama katarakte, najviše je bilo reči o implantaciji multifokalnih sočiva kao i ugradnji sočiva u toku operacija kompleksnih katarakti.