Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

23 May 2019
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Multifokalna intraokularna sočiva

Multifokalna sočiva su intraokularna sočiva, koja se ugrađuju na mesto prirodnog očnog sočiva i koja omogućavaju dobar vid i na daljinu i na blizinu bez potrebe za nošenjem naočara.

jasan vid akomodacija

Slika: Jasan vid prilikom posmatranja objekata na daljinu, na srednjoj distanci i na blizinu

U toku operacije katarakte, po uklanjanju zamućenog prirodnog sočiva, na njegovo mesto se ugrađuje veštačko intraokularno sočivo. Obično su to monofokalna sočiva, odnosno sočiva kod kojih svetlosni zraci po prolasku kroz sočivo, formiraju jedan fokus na mrežnjači. To u praksi omogućava dobar vid pri gledanju na daljinu (pod daljinom se podrazumeva sve dalje od jednog metra) bez potrebe za nošenjem naočara, dok su za gledanje i rad na blizu posle operacije potrebne naočare.

U toku poslednjih par godina, razvitkom i daljim unapređenjem tehnologije izrade intraokularnih sočiva, sve popularnija su postala multifokalna intraokularna sočiva. Kod multifokalnih sočiva, za razliku od monofokalnih, svetlosni zraci formiraju više fokusa na mrežnjači. Postojanje više fokusa omogućava dobar vid pri gledanju i na daljinu i na blizinu, bez potrebe za nošenjem naočara. Formiranje više fokusa je omogućeno postojanjem razlike u prelomnoj moći određenih zona sočiva. Te zone su raspoređene u vidu koncentričnih krugova na sočivu.

multifokalna sočiva 2

Postoje nekoliko tipova multifokalnih sočiva. Razlikujemo refraktivna i difraktivna multifokalna sočiva. Kod refraktivnih multifokalnih sočiva svetlosni zraci po prolasku kroz sočivo formiraju više fokusa, dok kod difraktivnih dolazi do formiranja dva fokusa. Takođe postoji i posebna grupa mutlifokalnih sočiva, takozvana extended range of vision sočiva. Koje je sočivo najbolje za pacijenta se utvrđuje za svakog pacijenta posebno, u zavisnosti od njegovih potreba i životnih navika.  

Obzirom na prirodu multifokalnih sočiva i formiranje više fokusa, kod određenog broja pacijenata je posle njihove ugradnje moguća pojava optičkih svetlosnih fenomena u vidu haloa i zablještenja pri posmatranju tačkastih svetlosnih izvora, najčešće u sumrak i toku noći. Ovo nije nešto što u velikoj meri smeta većini pacijenata, ali jeste razlog da se ugradnja ovih sočiva ne preporučuje profesionalnim vozačima, koji redovno praktikuju višesatne noćne vožnje.

Da bi se postigao pun efekat ugradnje multifokalnih sočiva i potpuna nezavinost od naočara, praktikuje se ugradnja multifokalnih sočiva na oba oka. Obično je razmak između operacija nedelju dana.

Treba imati u vidu, da zbog postojanja više fokusa kod multifokalnih sočiva, dolazi i do raspodele svetlosti koje ulazi u oko. Zbog ove činjenice,  i posle ugradnje multifokalnih sočiva u određenim retkim situacijama može kod nekih pacijenata postojati potreba za naočarima za blizinu.. To je najčešće slučaj pri čitanju veoma sitnog teskta, ili nekom preciznom radu na blizinu u uslovima slabije osvetljenosti. 

multifokalna sočiva 3

Multifokalna sočiva se najčešće ugrađuju u toku operacije katarakte. U toku poslednje decenije, unapređenjem ultrazvučne tehnike uklanjanja prirodnog očnog sočiva i značajnim smanjenjem komplikacija, multifokalna sočiva se ugrađuju i kod pacijenata koji nemaju kataraktu, ali koji žele da se oslobode naočara. Obično se radi o ljudima u 50-im godinama života koji su u presbiopnom dobu i imaju naočare i za blizinu i za daljinu. U tom slučaju se ne govori o operaciji katarakte, već o ekstrakciji providnog očnog sočiva radi ugradnje multifokalnih sočiva i oslobađanju od nošenja naočara. Učestalost komplikacija kod ugradnje multifokalnih sočiva je manja od 1%.

Ugradnja multifokalnih sočiva, bilo da se ugrađuju u sklopu operacije katarakte ili ekstrakcije providnog sočiva, se radi u lokalnoj anesteziji, koja se postiže ukapavanjem kapi. Na početku operacije hirurg napravi mikrorez na rožnjači od 2.4mm, kroz koji se plasira ultrazvučna sonda koja eliminiše prirodno sočivo. Potom se na mesto prirodnog sočiva ugrađuje multifokalno sočivo. Obzriom da se radi o veoma malom rezu, nema potrebe za stavljanjem bilo kakvih šavova. Procedura ugradnje multifokalnih sočiva je bezbolna.

Glavni faktor koji određuje uspešnost intervencije ugradnje multifokalnih sočiva je dobar proračun jačine multifokalnog sočiva koje se ugrađuje u toku operacije. Odnosno neophodno je da nakon implantacije multifokalnih sočiva, ne postoji nikakva značajna dioptrija. Kad se to postigne i pacijenti su po pravilu veoma zadovoljni vidom nakon intervencije. Zato je veoma važno da pripremni pregled bude temeljan, a dijagnostička merenja što preciznija i pouzdanija. Očna bolnica Profesional je jedna od retkih klinika u regionu koja poseduje najsavremeniji laserski biometar IOL master 700 koji upravo služi za proračun i odabir najadekvatnijeg sočiva.

IOl master 700 multifokalna sočiva