Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

28 Dec 2017
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Napredni kurs o skleralnim sočivima u bolnici Profesional

9. decembra 2017. godine u očnoj bolnici “Profesional” održan je stručni sastanak na temu “Skleralna sočiva u Vašoj praksi”. Organizator skupa bila je kompanija Ortolens iz Leskovca, a glavna tehnička i kadrovska podrška upravo Bolnica “Profesional”.
Predavač na skupu bila je prof. Dr Lynette Johns iz Bostona, SAD. Prof Johns je predavač i klinički konsultant firme Bausch&Lomb za RGP i specijalna meka sočiva, a klinički je saradnik na fakultetu New England College of Optometry.

Skupu je prisustvovalo tridesetak oftalmologa i defektologa iz cele Srbije, većinom iskusnih kontaktologa – o;nih lekara koji se pre svega bave kontaktnim so;ivima. Prisutni su imali priliku da čuju predavanje na temu prvih koraka u fitovanju skleralnih sočiva sa posebnim osvrtom na MSD (mini scleral design), dostupan na našem tržištu.
Skup je nastavljem fitovanjem uživo i to na tri pacijenta Očne bolnice “Profesional”.

Tehnička podrška Očne bolnice obezbedila je prenos na velikom platnu u vidi “video slit lamp” što je svim prisutnima omogućilo jasan uvid u svaki korak fitovanja sočiva. Kao dopuna odredjivanja odgovarajućeg sočiva korišćen je i najnoviji auto keratorefraktometar Huwitz HRK 9000a. U toku fitovanja svima je bilo omogućeno interaktivno učešće, mogla su se postavljati pitanja, a bio je obezbedjen i simultani prevod radi lakšeg razumevanja.

Prof. Johns pokazala je jednostavno prevazilaženje problema iregularne rožnjače na primeru pacijenta sa keratokonusa, ali i kod pacijenta sa ožiljkom na rožnjači. Ukazala je na široke mogućnosti primene skleralnih sočiva fitovanjem istih i kod pacijenta sa mikrokorneom.

Za sve prisutne bilo je višestruke koristi, s obzirom da je sve počelo od bazičnih koraka pri prvom kontaktu sa skleralnim sočivom pa sve do “malih caka velikih majstora” za one koji su, kao i lekari Očne bolnice “Profesional” duboko zašli u problematiku fitovanja ovih sočiva.

Nakon predavanja i radionice uživo, prisutni su pozvani na radni ručak, gde su se mogli u direktnom razgovoru sa prof. Johns upoznati o još nekim detaljima vezanim za ovu temu.