Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

15 Sep 2023
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Godišnji kongres Evropskog vitreoretinalnog udruženja, Kapadokija 2023

U Kapadokiji je od 31. avgusta do 3.septembra 2023. održan godišnji kongres Evropskog vitreoretinalnog udruženja (European Vitreoretinal Society - EVRS). Vitreoretinalna hirurgija je hirurgija očnog dna, staklastog tela i mrežnjače i podrazumeva operacije žute mrlje, ablacije mrežnjače, krvarenja na očnom dnu kod osoba koje boluju od dijabetesa, kao i operativno lečenje komplikacija nastalih  toku operacija katarakteu

Kongresu je prisustvovalvo blizu 500 oftalmologa iz celog sveta, među kojima i dr Vladimir Suvajac, direktor očne bolnice i vitreoretinalni hirurg. 

U toku kongresa najviše je bilo reči o poređenju različitih tehnika operativnog lečenja ruptura žute mrlje, ablacije mrežnjače, potom o hirurškim pristupima tokom operacija očnog dna kod promena nastalih usled šećerne bolesti, kao i različitim načinima fiksacije intraokularnih sočiva. Više sesija je bilo posvećeno pedijatrijskoj vitreoretinalnoj hirurgiji i konzervativnom i hirurškom lečenju retinopatije kod prevremeno rođenih beba.

Redovno prisustvovanje najznačajnijim svetskim kongresima, omogućava lekarima očne bolnice Profesional diskusiju i razmenu znanja sa kolegama iz celog sveta, i omogućava našim pacijentima lečenje po najaktuelnijim svetskim protokolima.