Očna bolnicaProfesional - dr Suvajac

8 Mar 2023
AUTOR: Očna bolnica Profesional
Podelite

Dr Vladimir Suvajac na stručnom usavršavanju u Antverpenu kod dr Carl Claesa

Dr Vladimir Suvajac, direktor očne bolnice, je tokom februara 2023. godine boravio u Antverpenu kod dr Carl Claesa, radi edukacije i stručnog usavršavanja u oblasti kompleksnih operacija mrežnjače i očnog dna.

Dr Carl Claes već 25 godina važi za jednog od vodećih svetskih vitreoretinalnih hirurga - hirurga koji obavljaju operacije na očnom dnu. Dr Claes je održao preko 500 predavanja po pozivu na pet kontinenata. Demonstrirao je hiruršku tehniku i procedure u toku hirurgije uživo u osam evropskih zemalja, kao i zamljama Bliskog Istoka, Azije, Južne Amerike i Azije. Dobitnik je nagrade za životno delo Američke akademije oftalmologa.

Dr Claes od 2015. godine kao stručni konsultant, redovno izvodi najkompleksnije operacije na očnom  dnu u očnoj bolnici Profesional. I ako je u toku osam godina saradnje sa dr Carl Claes-om u očnoj bolnici Profesional, dr Vladimir Suvajac imao priliku da se iz prve ruke edukuje u oblasti vitreoretinalne hirurgije, poseta Antverpenu i uvid u najnovija tehnološka i hirurška dostignuća će pomoći da se vitreoretinalna hirurgija i operacije na očnom dnu u bolnici Profesional, izdignu na još viši nivo.